Bn-NET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

1-Tanımlar

Bn-NET

BNTURKEY’ın internet üzerinde www.bnturkey.com/bayi adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet sayfalarına verilen isimdir.

2-Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme Bnturkey' ın Bn-NET internet sipariş kanalının Bayi kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler.

3-Bnturkey Bn-NET Sistemi

 

1)  Bayiye, Bnturkey' ın belirleyeceği ve sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili "ana kullanıcı adı" ve bir "ana kullanıcı şifre" si verilir.

2  "Ana Kullanıcı adı" ve "Ana Kullanıcı Şifresi" Bnturkey tarafından üretilir. Bnturkey şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

4)  Bayi istemesi halinde "Ana Kullanıcı adı" ve "Ana Kullanıcı Şifresi “ nde değişiklik talep edebilir ve şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder

5)  Bayi'nin Bn-NET üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir.

6)  Bayi'nin Bn-NET üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi halinde bu sözleşmeyi kabulediyor sayılır.

 

4-Bayi'nin Yükümlülükleri

 

Bayi, Bn-NET kullanımı sırasında;

 

1)  Şifre unutma gibi durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

2)  Bn-NET'e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kullanıcı kodunun güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin Bayi adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin Bayi tarafından yetkilendirdiğini,

3)  Bn-NET'de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Bnturkey'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

4)  İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Bn-NET ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Bnturkey'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

5)  Kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Bnturkey'nın sorumlu olmayacağını,

6)  Sunulan hizmetlere Bnturkey tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Bnturkey'ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi,

7)  Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Bnturkey'ın sorumlu olmayacağını,

8)  Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

9) Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

10) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

11) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

12) Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal yada bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

13) Bnturkey'ın yazılı izni bulunmadan Bn-NET ile ilgili reklam yapmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetinde bulunmamayı,

14) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

15) Bn-NET servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Bnturkey'dan tazminat talep etmemeyi,

16) Bnturkey'dan yazılı izin almadan Bn-NET servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

17) Bnturkey'nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

18) Kurallara aykırı davrandığı takdirde Bnturkey'nın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

19) Bnturkey'nın kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

20) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım

virüs (vb.) gibi postaları dağıtmamayı,

21) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

22)   "Ana kullanıcı adı " veya "ana kullanıcı şifresi" yle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin

sorumlu olduğunu ,

23)   Sistem üzerindeki sipariş verme işlemini Bnturkey' ın belirlediği limitler dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya sipariş onaylanmadığında sistemden alışveriş sipariş veremeyeceğini kabuıl ve taahhüt eder.,

5-Bnturkey'ya Verilen Yetkiler

1)               Bnturkey herhangi bir zamanda Bn-NET sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Bnturkey'nın, Bn-NET 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2)       BnturkeyT şifre kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

3)       Bnturkey, Bn-NET servislerinin zamanında/güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu ,servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

4)       Bnturkey, Bn-NET üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar

5)               Bnturkey, Bn-NET üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların! mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Bnturkey sorumlu tutulmayacaktır.

6)               Bnturkey kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir

7)               Bnturkey'nın Bn-NET'de yaptığı işlemlerde, kendi stoklarıyla sınırlıdır. Bnturkey stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, siparişi bayi hesabına iade edebilir. Ürünlerin Bn-NET'de teşhir edilmesiyle Bnturkey ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

8)               Bnturkey Bayi'nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

9)       Bn-NET'de siparişe sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Bnturkey'ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Bnturkey hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, siparişi bayi hesabına iade edebilir.

10)   Bnturkey, Bayi'nin Bn-NET'den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Bayi geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Bnturkey'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

11)         Bnturkey, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde Bayi'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Bn-NET ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, "onay" butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Bayi'nin üyeliği Bnturkey tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

12)   Bnturkey, Bn-NET'nin üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Bn-NET'de ilave servisler açabilir     , bazı servislerin kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

13)   Bnturkey istediği müşterilerine alışveriş/sipariş  izni verme hakkına sahiptir.

6-Bnturkey'nın Yükümlülükleri

1)               Bnturkey, Bn-NET'nin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.

2)       Bnturkey, Bn-NET'de yer alan birçok bilginin Bnturkey dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.

3)       Bnturkey, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak Bnturkey dışında veya Bnturkey'nın bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

4)       Bnturkey, Bn-NET'den verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir.

7-Gizlilik

Bayi, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeble olursa olsun sona ermesinden bir yıllık süre içerisinde www.bnturkey.com/bayi sitesi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Bnturkey, Bayi'nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verildiğinin tesbiti halinde, işbu sözleşmeyi derhal feshedeceğini, Bayi bu konuda Bnturkey in uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder.

8-Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

9-Yetkili Mahkeme ve icra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10-Fesih

Bnturkey veya Bayi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir.